Promocja

7 skutecznych sposobów na radzenie sobie z problemem agresji wśród uczniów

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

69,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

1,5  – godziny dydaktyczne szkolenia na żywo  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania.

7 skutecznych sposobów na radzenie sobie z problemem agresji wśród uczniów

Data szkolenia: 16.02.2023 r. g. 18:00

Program szkolenia:

 • Przyczyny agresji. Agresja jako instynkt, nabyty popęd, nawyk
 • Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne
 • Agresja słowna
 • Agresja a przemoc fizyczna i psychiczna
 • Metody postępowania z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne
 • Przeciwdziałanie agresji
 • Działanie interwencyjne wobec przemocy szkolnej

Opis szkolenia:

Agresja wśród dzieci jest szeroko komentowanym zjawiskiem w przestrzeni publicznej. Niniejsze zagadnienie wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno w środowisku pedagogów, socjologów, jak i psychologów. Mimo podejmowania licznych działań, mających na celu jej zapobieganie, agresja wśród dzieci nie słabnie.

Jakie są możliwe przyczyny takiej sytuacji? I jakie są skuteczne metody przeciwdziałania agresji w środowisku szkolnym? Podczas szkolenia prowadząca omówi przyczyny agresji i jej uwarunkowania. Przedstawi różne rodzaje agresji: fizyczną, psychiczną i słowną. Uczestnicy poznają ponadto działania interwencyjne wobec przemocy szkolnej oraz metody postępowania z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Dowiesz się, czym spowodowana jest agresja i jakie są jej przyczyny
 • Poznasz uwarunkowania zachowań agresywnych
 • Otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą metod postępowania z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne
 • Poznasz skuteczne działanie interwencyjne wobec przemocy szkolnej

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów.

Prowadząca:
dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top