Dziecko z afazją motoryczną

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

87,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF – przykładowe ćwiczenia wspierające rozwój językowy dziecka/ucznia z afazją motoryczną.

„Jak pomóc dziecku z afazją motoryczną w przedszkolu i w szkole? „

Szkolenie online  dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Nagranie szkolenia z dn.  31.01.2022 r.

Czym jest afazja motoryczna u dzieci?

Jak w przedszkolu i w szkole pracować z dzieckiem / uczniem z afazją?

Opis szkolenia online

Celem jest omówienie funkcjonowania językowego dziecka/ ucznia z afazją motoryczną i przybliżenie efektywnych sposobów pracy z nim na zajęciach edukacyjnych w przedszkolu/ szkole.

Program szkolenia :

 • Terminologia logopedyczna dotycząca zaburzeń afatycznych u dzieci i doświadczenia pedagogiczne z pracy z dzieckiem/uczniem z afazją.
 • Objawy zaburzeń językowych i deficytów komunikacyjnych.
 • Współpraca z rodziną dziecka/ucznia oraz specjalistami w terapii.
 • Jak wspierać rozwój językowy dziecka/ucznia z afazją motoryczną?
 • Praktyczne aspekty planowania zajęć, przygotowywania pomocy i realizacji zajęć/ lekcji dla dziecka/ ucznia z afazją motoryczną.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • rozszerzysz wiedzę dotyczącą typologii zaburzeń afatycznych u dzieci,
 • wymienisz się doświadczeniami pedagogicznymi na temat pracy z dzieckiem/uczniem z afazją w przedszkolu/szkole/placówce,
 • wzbogacisz swój warsztat pracy i wiedzę dotyczącą terapii afazji motorycznej, nabędą umiejętność wspierania rozwoju językowego dziecka/ ucznia z afazją motoryczną,

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Shopping Cart
Przewiń do góry