Promocja

Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli w: przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe.

Kliknij, aby  zapoznać się z instrukcją udziału w szkoleniu.

47,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy i dodatkowymi materiałami, takimi jak:

 • Aneks  do IPET, 
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów, 
 • Wzór IPET, niepełnosprawność w stopniu lekkim,
 • Arkusz dostosowań wymagań edukacyjnych,
 • IPET rozporządzenie,   

 Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych

Szkolenie online !

Nagranie szkolenia:  26.01.2022 r.

Opis szkolenia

Szkolenie to swoiste doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie modyfikacji IPET oraz dostosowań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Program szkolenia

 1. Procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 2. Praktyczne zastosowanie przepisów.
 3.  Wskazówki, jak wspierać uczniów i rodziców oraz skutecznie współpracować w czasie epidemii.
Korzyści dla uczestnika w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS
 1.  Poznasz procedury i przepisy prawa związane z omawianą dokumentacją.
 2. Przeanalizujesz swoją wiedzę i praktyczne zastosowanie przepisów.
 3. Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla kogo jest to szkolenie
 • zainteresowany nauczycieli, wychowawców, pedagogów,
 • wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Angelika Perdek Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Shopping Cart
Scroll to Top